|
Hertz English Site

ערכות לבדיקת אלכוהול בצרפת

החל מתאריך 1/7/2012, חובה לכל נהג בצרפת להחזיק ערכה לבדיקת אלכוהול ברכב.

נהגים שייתפסו ללא ערכת נשיפה ייקנסו ב-11 אירו.

החל ממחצית חודש ספטמבר, בכל רכבי Hertz בצרפת תהיה ערכה לבדיקת אלכוהול ברכב,
בתא הכפפות יחד עם מסמכי הרכב.

במקרה ורכב יוחזר ללא הערכה או עם ערכה פתוחה, הלקוח יחוייב בעלות של 5 אירו.

ניתן לרכוש ערכה נוספת בעלות של 2 אירו בדלפק התחנה, למקרה של נהג נוסף או שהנהג העיקרי ייאלץ לפתוח את הערכה המקורית.

חברת Hertz לא תהיה אחראית למקרה שלא תהיה ערכה לבדיקת אלכוהול ברכב במהלך ההשכרה.

אנא בדקו לפני מסירת הרכב שיש ערכה ברכב.

 

נסיעה טובה ובטוחה!