יצירת דוח נזק אינטרנטי חדש

נהג Hertz

נזקים ברכב Hertz

מחק תמונה
מחק תמונה
מחק תמונה

מיקום ותרחיש האירוע

האם הייתה מעורבות משטרה באירוע?

מעורבים באירוע (צד ג')


עדים לאירוע


נפגעי גוף (כולל נהג Hertz)


סיום

 אני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי נכונים