יצירת דוח נזק אינטרנטי חדש
Report Damage or Accident

* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה The fields marked with an asterisk are required*

נהג Hertz
Hertz Driver

פרטי הרכב והנהג
Driver & Car Details

מיקום ותרחיש האירוע

נזקים ברכב Hertz
Damage in Hertz Veichle

תיאור הנזק במלל חופשי
Damage description in free text

האם הייתה מעורבות משטרה באירוע?
Police Involved

פרטי רכב ומעורב צ"ג
Third Party Involved


עדים לאירוע
Witnesses


נפגעי גוף (כולל נהג Hertz)
Casualties

LastName

תמונות נזק רכב Hertz
Veichle Damage Pictures

מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image

תמונות נזק צד ג'
Third Party Pictures

סיום
End

 אני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי נכונים
I declare the above to correct and true

לקוח נכבד,
באם ברשותך סרטון תאונה נבקש להעבירו לכתובת המייל : mokedt@hertz.co.il
בציון מספר רכב בנושא המייל. תודה.
Dear customer,
If you have an accident video, please send it to the email address: mokedt@hertz.co.il
Indicating a vehicle number on the subject of the email.