ביטול עסקה

מדיניות ביטול עסקה - השכרת רכב בחו"ל:
 

ניתן לבטל את ההזמנה וזאת תוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית ההזמנה או מיום קבלת השובר לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני המועד שבו אמור השרות להינתן, בהזמנה שתבוטל לא יוחזרו דמי הטיפול בסך 9$ .

בהולנד - ניתן לבטל את ההזמנה וזאת תוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית ההזמנה או מיום קבלת השובר לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני המועד שבו אמור השרות להינתן. בהזמנה שתבוטל 72 שעות קודם למועד השרות, דמי ביטול בקטגוריות P,M,S,בסך 125 יורו + מע"מ מקומי.

בבלגיה - ניתן לבטל את ההזמנה וזאת תוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית ההזמנה או מיום קבלת השובר לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני המועד שבו אמור השרות להינתן. בהזמנה שתבוטל 72 שעות קודם למועד השרות, דמי ביטול בקטגוריות K,G, בסך 125 יורו + מע"מ מקומי.

ביוון - ניתן לבטל את ההזמנה וזאת תוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית ההזמנה או מיום קבלת השובר לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני המועד שבו אמור השרות להינתן. דמי ביטול בסך 50 דולר +מע"מ, בקטגוריות A,B,C,D יגבו רק בחודשים יולי אוגוסט. בקשות לביטול יש להעביר בכתב, בצירוף מספר טלפון לדואר אלקטרוני -  out@hertz.co.il

מדיניות ביטול עסקה - השכרת רכב בארץ:

ניתן לבטל את ההזמנה בהתאם להוראת חוק הגנת צרכן התשמ"א – 1981 (להלן "החוק") וזאת תוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית ההזמנה או מיום קבלת השובר לפי המאוחר ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני המועד בו אמור השרות להינתן, ביטול העסקה יעשה בכתב, בצירוף מספר טלפון לדואר אלקטרוני -
in@hertz.co.il