ביטול עסקה

מדיניות ביטול עסקה - השכרת רכב בחו"ל:
 

ניתן לבטל את ההזמנה תוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום משלוח השובר ללקוח לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני מועד תחילת ההשכרה. בכל הזמנה שתבוטל כאמור ייגבו/ לא יוחזרו דמי הטיפול בסך 11$ . מבלי לגרוע מן האמור לעיל:

בהזמנה להשכרת רכב בהולנד - ניתן לבטל את ההזמנה תוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני מועד תחילת ההשכרה. בהזמנה שתבוטל 72 שעות קודם למועד תחילת ההשכרה, תיגבה חברת ההשכרה בחו"ל באמצעות פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח במועד ביצוע ההזמנה דמי ביטול בגין רכבים בקטגוריות P,M,S,בסך 125 יורו + מע"מ מקומי.

בהזמנה להשכרת רכב בבלגיה - ניתן לבטל את ההזמנה וזאת תוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני מועד תחילת ההשכרה. בהזמנה שתבוטל 72 שעות קודם למועד תחילת ההשכרה, תיגבה חברת ההשכרה בחו"ל באמצעות פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח במועד ביצוע ההזמנה דמי ביטול  בגין רכבים בקטגוריות K,G, בסך 125 יורו + מע"מ מקומי.


מדיניות ביטול עסקה - השכרת רכב בארץ:

ניתן לבטל את ההזמנה בהתאם להוראת חוק הגנת צרכן התשמ"א – 1981 (להלן "החוק") וזאת תוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית ההזמנה או מיום קבלת השובר לפי המאוחר ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני המועד בו אמור השרות להינתן, ביטול העסקה יעשה בכתב, בצירוף מספר טלפון לדואר אלקטרוני -
in@hertz.co.il