מידע חשוב וחיוני - השכרת רכב בחו"ל

מידע חשוב וחיוני 
(לנוסעים לחו"ל)  
 

לקוח נכבד,
אנו מודים לך על שבחרת לשכור Hertz
 

טרם יציאתך מהארץ וודא שברשותך:

• שובר ההשכרה.

• דרכון ישראלי בתוקף התואם לרישיון הנהיגה ולכרטיס האשראי אשר ניתן לפיקדון בסניף ההשכרה המקומי.

• רישיון נהיגה ישראלי תקף  (ממוחשב, עם תמונה ועם כיתוב באנגלית). בחלק מן המדינות נדרש גם רישיון נהיגה בינלאומי תקף, שפרטיו זהים לרישיון הנהיגה הישראלי. באתר משרד התחבורה ניתן למצוא פירוט המדינות המתירות נהיגה עם רישיון נהיגה ישראלי בלבד. בחלק מן המדינות דורשת חברת ההשכרה המקומית רישיון נהיגה בינלאומי בנוסף לרישיון הישראלי (וזאת, אף אם מדינות אלה מפורטות באתר משרד התחבורה כמדינות בהן אין חובה להחזיק רישיון נהיגה בינלאומי). מומלץ להצטייד ברישיון נהיגה בינלאומי גם במדינות המתירות נהיגה עם רישיון ישראלי בלבד.
• כרטיס אשראי בינלאומי על שם השוכר (ששמו רשום על גבי השובר) בלבד, בר תוקף, בעל אותיות בולטות (לא אלקטרוני / Debit-Card). כרטיס האשראי יכול לשמש כפיקדון עבור חברת ההשכרה המקומית, נציגת Hertz במדינת היעד, בעת ההשכרה, עבור חיובים נוספים שיכול שיחולו בתקופת ההשכרה ובמועד החזרת הרכב וכאמצעי לגביית תשלומים נוספים בחו"ל במידת הצורך. הפיקדון בכרטיס האשראי ישוחרר עפ"י מדיניות חברת ההשכרה המקומית.
• נהגים נוספים ידרשו להציג רישיון נהיגה ישראלי תקף (ממוחשב, עם תמונה ועם כיתוב באנגלית). בחלק מן המדינות נדרש גם רישיון נהיגה בינלאומי תקף, שפרטיו זהים לרישיון הנהיגה הישראלי. באתר משרד התחבורה ניתן למצוא פירוט המדינות המתירות נהיגה עם רישיון נהיגה ישראלי בלבד. בחלק מן המדינות דורשת חברת ההשכרה המקומית רישיון נהיגה בינלאומי בנוסף לרישיון הישראלי (וזאת, אף אם מדינות אלה מפורטות באתר משרד התחבורה כמדינות בהן אין חובה להחזיק רישיון נהיגה בינלאומי). מומלץ להצטייד ברישיון נהיגה בינלאומי גם במדינות המתירות נהיגה עם רישיון ישראלי בלבד. במדינות מסוימות נהגים נוספים ידרשו להציג גם כרטיס אשראי בינלאומי על שמם.
• שים לב! במקרה של חתימה שלך בתחנת השכרת רכב בחו"ל על תוספת המוצעת בתשלום (לדוגמא – שדרוג הרכב, שירותי דרך, כיסוי ביטוחי נוסף ואחרים), רשאית חברת ההשכרה בחו"ל לחייב את כרטיס האשראי שלך שניתן כפיקדון.
• במידה והנך  חבר במועדון Hertz Gold Plus Rewards אנא הקפד לבדוק את ההעדפות המסומנות בפרופיל האישי שלך דרך אתר www.Hertz.com ולוודא כי לא בחרת סימון מוצרים וביטוחים שאינך זקוק להם. במידה ובוצע שינוי בפרופיל הגולד שלך לאחר ביצוע ההזמנה, יש ליצור קשר עם מרכז ההזמנות ולעדכן את הנציג בשינוי על מנת לעדכם ההזמנה ולקבל לידיך שובר חדש.
• לא יינתן זיכוי מטעם קשר רנט א קאר ( Hertz ישראל) או חברת ההשכרה בחו"ל בגין חיובים שנגרמו כתוצאה מתוספות בחו"ל או כתוצאה מההעדפות הקיימות בפרופיל הגולד.

 

שובר השכירות:

• השובר מהווה טופס הזמנה ואישור על תשלום עבור הזמנת הרכב בלבד.  שובר זה אינו חלק מחוזה השכרת הרכב אשר ייחתם עם חברת ההשכרה המקומית, נציגת Hertz במדינת היעד במועד השכרת את הרכב (להלן: "חוזה ההשכרה") שהינה האחראית הבלעדית להשכרת הרכב.

• השובר תקף אך ורק לשוכר, לסניף ההשכרה, לתאריך ולשעה המצויינים בו. כל שינוי בפרטים הנקובים בשובר יהא באחריותו של השוכר ועלול לעדכן את המחיר בפועל.
• השכרת הרכב, הכיסויים והביטוחים כפופים רק לתנאי חוזה ההשכרה שייחתם בחו"ל במועד ההשכרה בינך לבין חברת ההשכרה המקומית, והכל בהתאם לתנאים שייקבעו על ידי חברת ההשכרה המקומית.
• במהלך השכרת הרכב, יתכנו חיובים נוספים, כגון: חיובים עבור דלק, החזרת הרכב באיחור, כבישי אגרה, תשלום בגין טיפול בהסבת דו"חות ומסירת מידע לרשויות החוק, חריגה ממגבלת הקילומטרים, נהגים נוספים, ניקיון הרכב ועוד. כל החיובים הינם בהתאם לתנאים שייקבעו על ידי חברת ההשכרה המקומית, ל-קשר רנט א קאר בע"מ אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.
• יום השכרה הוא 24 שעות מרגע קבלת הרכב. איחור בהחזרת הרכב ו/או הארכת תקופת השכירות מעבר לתקופת ההשכרה הקבועה בשובר ההשכרה תחוייב על ידי חברת ההשכרה המקומית בחו"ל על פי המחירון המקומי בחו"ל. ל- קשר רנט א קאר בע"מ אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.
• מובהר כי ככל שהשוכר מעוניין להאריך ו/או לשנות את תקופת ההשכרה לאחר איסוף הרכב בתחנת ההשכרה בחו"ל, יהיה עליו לתאם זאת אל מול חברת ההשכרה המקומית בחו"ל והוא יהיה מחוייב בהתאם לתעריפי ותנאי חברת ההשכרה המקומית בחו"ל. ל- קשר רנט א קאר בע"מ אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.
• במקרה של עיכוב או איחור (גם בטיסה) מעבר לשעת הלקיחה המצוינת בשובר, ייתכן והרכב לא יהיה זמין בתחנה. במקרה זה, מומלץ להודיע טלפונית לתחנה (למספר הטלפון המופיע על גבי השובר) עם זאת, הדבר אינו מבטיח את שמירת הרכב עד למועד ההגעה.
• אין החזר כספי בגין ימים לא מנוצלים של שובר השכירות.

 

כרטיס אשראי, רישיון נהיגה וגיל:

• חובה על השוכר (ששמו רשום בשובר) להציג כרטיס אשראי בינלאומי או 2 כרטיסי אשראי במקרים מסוימים, בתוקף.
• על השוכר להציג בתחנת ההשכרה רישיון נהיגה ישראלי בתוקף (ממוחשב, עם תמונה ועם כיתוב באנגלית). וותק רישיון הנהיגה של השוכר חייב להיות לפחות שנה אחת. בחלק מן המדינות נדרש גם רישיון נהיגה בינלאומי תקף, שפרטיו זהים לרישיון הנהיגה הישראלי. באתר משרד התחבורה ניתן למצוא פירוט המדינות המתירות נהיגה עם רישיון נהיגה ישראלי בלבד. בחלק מן המדינות דורשת חברת ההשכרה המקומית רישיון נהיגה בינלאומי בנוסף לרישיון הישראלי (וזאת, אף אם מדינות אלה מפורטות באתר משרד התחבורה כמדינות בהן אין חובה להחזיק רישיון נהיגה בינלאומי). מומלץ להצטייד ברישיון נהיגה בינלאומי גם במדינות המתירות נהיגה עם רישיון ישראלי בלבד.
• גיל השוכר המינימלי הינו 25 אלא אם צויין אחרת במעמד ההזמנה ו/או בתנאי חוזה השכירות. ישנן מדינות בהם נדרש גיל מינימום גבוה יותר, וותק נהיגה גבוה יותר ואף יגבה תשלום עבור ביטוח נהג צעיר , יש לוודא זאת בעת ביצוע ההזמנה.

 

ביטוח בגין נזקי גוף וכיסויים בגין נזקי רכוש:

• נזקי גוף

 

חשוב לדעת! השכרת הרכב אינה כוללת ביטוח לנהג ולנוסעים ברכב בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונה.  אנא ודא כי ברשותך ביטוח מתאים טרם יציאתך מהארץ.
תנאי הביטוח בגין נזקי גוף לצדי ג' והיקפו  משתנים ממדינה למדינה - ניתן לברר על היקף הביטוח ותנאיו מול נציג המכירות.

• נזקי רכוש

באירופה השובר כולל במרבית המקרים כיסוי CDW ו – TP.
 

 •  (CDW (Collision Damage Waiver - כיסוי לנזק תאונתי לרכב ההשכרה ולרכב צד שלישי, בכפוף לתנאי חברת ההשכרה בחו"ל. 
   
 •  (TP (Theft Protection – כיסוי נגד גניבת הרכב השכור, בכפוף לתנאי חברת ההשכרה בחו"ל.
   

בכל מקרה של נזק תאונתי או גניבה בו חלים הכיסויים, תחול השתתפות עצמית על השוכר, כקבוע על ידי חברת ההשכרה המקומית בחו"ל ובהתאם לסוג הרכב.
                    
בארה"ב השובר כולל במרבית המקרים כיסוי LDW ו- LIS
 

 • (LDW (Loss Damage Waiver – כיסוי נגד גניבת הרכב השכור + כיסוי לנזק תאונתי לרכב ההשכרה + ביטול השתתפות עצמית* והכל בכפוף לתנאי חברת ההשכרה בחו"ל.
  * ביטול השתתפות עצמית אינו כולל דמי פתיחת תיק ודמי שירות גרירה.
   
 •  (LIS (Liability Insurance Supplement – ביטוח לרכב צד שלישי

 

הכיסויים אינם מכסים נזקים כלשהם שיגרמו למרכב תחתון, צמיגים, זגוגיות, מילוי סוג דלק שאינו מתאים לרכב, השארת המפתח במכוניות, איבוד מפתחות, נזקים או גניבה לחפצים אישיים או תוספות שהושכרו (כדוגמת מערכת ניווט, כיסא תינוק וכו') נהיגה במצב שיכרות או תחת השפעת סמים, נהיגה שלא למטרות חוקיות או שאינן מותאמות לשימושים המותרים ברכב, שימוש ברכב למטרות שאינן פרטיות או עסקיות, נזקים בזדון ונהיגה רשלנית. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תחולת הכיסוי כפופה לתנאי ההשכרה המפורטים בחוזה ההשכרה ולמדיניות חברת ההשכרה המקומית בחו"ל.

הכיסויים הנ"ל מותנים בדיווח לחברת ההשכרה המקומית בכל תאונה בה מעורב צד ג', נזק לרכב ולרכוש או גניבה. ייתכן ותתבקש להציג לחברת ההשכרה המקומית מסמכים כגון דוח משטרה המעיד על הנזק או הגניבה של הרכב ודרישה למילוי דוח נזק בתחנת ההשכרה. אי שיתוף פעולה בנושא עלול לבטל את הכיסוי ולגרור חיובך המלא בגין הנזק / הגניבה.
 

ככל שלא קיימים כיסויים או שאינם חלים כמפורט לעיל ו/או בהסכם ההשכרה, יישא השוכר במלוא עלות נזקי התאונה והגניבה.

• ניתן לרכוש בארץ, מחברתנו, בעת ביצוע ההזמנה "אחריות בגין החזר השתתפות עצמית" (במידה ונרכש, ישלח אליך, בנוסף לשובר ההשכרה – הואוצר -  גם כתב האחריות ). יצוין כי האחריות אינה מצוינת על  שובר ההשכרה – הואוצ'ר (שכן ניתנת על ידי קשר רנט א קאר ולא על ידי תחנת ההשכרה בחו"ל). במקרה זה אין לרכוש כיסוי ביטול השתתפות עצמית (super cdw) בחו"ל. לתשומת לבך - האחריות תחול רק במקרה בו חלים הכיסויים.
• כיסויים שאינם כלולים בשובר ההשכרה, לרבות הרחבות לכיסויים ולביטוחים, ניתנים לעיתים לרכישה בחו"ל בעת החתימה על חוזה ההשכרה בחו"ל ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הלקוח. טרם רכישת כיסויים / ביטוחים נוספים מומלץ לוודא כי לא רכשת כפל כיסויים. חתימה בחו"ל על רכישת כיסויים / ביטוחים נוספים מחייבת ואינה ניתנת לערעור.
• יש לבדוק בתחנה בחו"ל בעת איסוף הרכב אם נדרש להציג דו"ח משטרה בעת נזק ו/או גניבה.

שים-לב,  במקרה בו רכשת מקשר רנט א קאר "כתב אחריות בגין החזר השתתפות עצמית" כמופיע על ההזמנה, אינך זקוק לרכישת כיסוי נוסף לעניין השתתפות עצמית אף אם זה יוצע לך במעמד איסוף הרכב על ידי החברה המקומית. במידה וחתמת על רכישת כיסוי נוסף בחברת ההשכרה המקומית בחו"ל, לא יינתן החזר כספי ע"י חברת "קשר רנט א קאר בע"מ" ו/או חברת ההשכרה המקומית בחו"ל.

 

דגמים וקבוצות רכב:

• הזמנה לרכב נעשית לקבוצת רכב בלבד. סוג הרכב, דגם, נפח המנוע, או גודל תא המטען אינם מובטחים.
• חברת ההשכרה המקומית בחו"ל רשאית למסור לשוכר רכב המוגדר על-ידה כשווה ערך, מקביל או רכב מקבוצה גבוהה יותר.
• בקשה לשדרוג הרכב תענה על בסיס רכב פנוי בלבד, לפי שיקול דעתה של חברת ההשכרה המקומית בחו"ל.  

רכבים המותאמים לאנשים עם מוגבלות:

נשמח לסייע לכם בהשכרת רכבים המותאמים לאנשים עם מוגבלות גם בחו"ל.  מומלץ לוודא את אפשרויות השכרת הרכבים באמצעות נציגינו בטלפון: *3113 או 1-700-507-555 או במייל: accessibility_vehicl@hertz.co.il

            
דלק:

• הרכב נמסר בדרך כלל עם מיכל דלק מלא, על השוכר להחזירו במצב זהה לזה שהתקבל על-ידו. על מיכל חסר יגבה תשלום נוסף בחו"ל לפי התעריף של חברת ההשכרה המקומית בחו"ל בתוספת דמי שירות.
• מומלץ לשמור את קבלת התדלוק האחרונה ו/או מסמכי החזרת הרכב לכל מקרה של בירור בעניין זה.
• יש להקפיד לברר מראש את סוג הדלק הנדרש לרכב ולמלא דלק זה בלבד (דיזל, נטול עופרת וכו'). מילוי דלק שלא עפ"י הסוג הנדרש יגרום לחיוב השוכר על מלוא הוצאות הנזק ו/או התיקון.

 

השכרת רכב חשמלי:

רמת טעינת רכב חשמלי באיסוף והחזרה
•  חברת ההשכרה המקומית תשתדל לספק רכב חשמלי בזמן איסוף הרכב עם טעינת סוללה של 80%, הלקוח נדרש להחזיר את הרכב החשמלי עם מינימום טעינה של 70%.
• באחריות הלקוח לשמור על טעינה מספקת של הרכב במהלך ההשכרה, במידה ויידרש גרר עקב סוללה חלשה, הלקוח יישא בעלויות.
• הלקוח אינו מורשה להתקשר לגרר פרטי, הנושא חייב להתנהל דרך שירות דרכים של חברת ההשכרה המקומית.
• במידה והרכב לא יוחזר בזמן לסניף ההשכרה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשבית את הרכב מרחוק ולהחזירו לסניף, בעת הצורך העלות תהיה על חשבון הלקוח.
ציוד לרכב חשמלי
• הרכב החשמלי יסופק ללקוח עם ציוד מסוים עליו אחראי הלקוח.
• ציוד הרכב החשמלי המסופק ללקוח: ערכת טעינה לרכב של יצרן עם כבל, בחלק מהדגמים, מתאם טעינה.
• באחריות הלקוח להודיע לסניף ההשכרה המקומי במידה וחלק מהציוד אינו נמצא ברכב בזמן האיסוף. אחרת, הלקוח יחויב עבור כל ציוד חסר בעת החזרת הרכב.
החזרת רכב חשמלי
• עמלת שינוי החזרה תחול בכל מקרה של שינוי תאריך, שעה או מיקום החזרת הרכב. יש לעדכן את הסניף המקומי מינימום 12 שעות לפני מועד ההחזרה, במידה והעדכון יבוצע בטווח הקצר מכך יחויב הלקוח בעמלת שינוי החזרה בנוסף לעלויות הארכת החוזה.


תוספות:

• דמי החזר – השכרה בכיוון אחד בין מדינות וערים עשויה להיות מחוייבת בדמי החזר ללא קשר למדינה שבבעלותה הרכב. דמי ההחזר נקובים בחוזה השכירות במטבע מקומי והחתימה עליו מחייבת. החיוב יתבצע ע"י חברת ההשכרה המקומית בחו"ל בתוספת מס מקומי. לעיתים ייגבו דמי החזר גם על ציוד שהוזמן (GPS, כסא תינוק, ציוד סקי וכו'). מומלץ לבדוק את גובה דמי החזר בעת ביצוע ההזמנה.
• נהג נוסף - כל נהג (מעבר לבעל השובר) אשר מעוניין לנהוג ברכב השכור ואשר עומד בתנאי הגיל, הוותק והרישיון חייב להקפיד כי פרטיו יירשמו על-גבי חוזה השכירות בחו"ל.
במרבית המדינות יש לשלם תוספת עבור נהג נוסף, יש לוודא בעת ביצוע ההזמנה ובעת החתימה על חוזה השכירות.
• תוספות מיוחדות כגון: כסא תינוק (יש לבדוק מול מרכז הזמנות, האם נדרש כסא לילד בהתאם לגילו וחוקי מדינת ההשכרה), GPS, שרשראות שלג, צמיגי חורף, גגון סקי וכו' יש להזמין במועד ביצוע ההזמנה, התשלום יתבצע בחו"ל בתוספת מס מקומי.

• יציאה מגבולות המדינה במהלך ההשכרה תגרור אחריה תוספת תשלום על מעבר גבול, יש לעדכן בכל מקרה את חברת ההשכרה המקומית במועד ההשכרה, אי עדכון יגרור בנוסף קנס כספי.
• כל תוספת שאינה כלולה בשובר הינה לתשלום בחו"ל בתוספת מס מקומי וגובהה ניתן לשינוי ללא הודעה מוקדמת. כל תוספת שאינה מאושרת בשובר איננה מחייבת את "קשר רנט א קאר" והיא תלויה בזמינות אצל חברת ההשכרה המקומית.
• מס נמל תעופה נגבה בהשכרות רכב משדות תעופה בחו"ל, אלא אם שולם מראש בארץ (אישור על כך יופיע על גבי שובר ההשכרה).
• הסבת דוחות תנועה / תעבורה: במקרה של עבירת תנועה / תעבורה, מעבר לתשלום הלקוח אשר יישלח לבית הלקוח, יחוייב הלקוח על ידי חברת ההשכרה המקומית בעלות הסבת הדוח על שמו (העברת פרטי הלקוח לרשות המקומית) וזאת על פי התעריף הקבוע על ידי חברת ההשכרה המקומית.

• במדינות מסוימות קיים חיוב עבור פתיחת תיק נזקי רכוש. במידה ורכשת " אחראיות בגין החזר השתתפות עצמית" או " ביטול השתתפות עצמית פרמיום", תזוכה גם עבור דמי פתיחת תיק. במקרה בו רכשת " ביטול השתתפות עצמית" SCDW תחויב בכל מקרה בדמי פתיחת תיק.

• כבישי אגרה: התשלום מול כבישי האגרה הינו מול הרשויות ו/או חברת ההשכרה ובאחראיות הלקוח בלבד, מעבר לתשלום עבור הנסיעה  הלקוח יחויב ע"י חברת ההשכרה המקומית בעלות ההסבה והטיפול וזאת ע"פ התעריף הקבוע על ידי חברת ההשכרה המקומית.


המלצות ושונות:

• יש לוודא מראש באם קיימות הגבלות כניסה למדינות מזרח-אירופה ו/או מדינות אחרות.
על השוכר לשים-לב כי כניסה למדינות מסוימות מחויבת באישור ותשלום נוסף בתחנה בחו"ל בתוספת מס מקומי.
• חוקי התעבורה, הכיסויים והביטוחים משתנים ממדינה למדינה ועל שוכר הרכב חלה האחריות לברר חוקים, כיסויים וביטוחים אלו ולפעול על פיהם. בכל מקרה קשר רנט א קאר לא תישא באחריות בקשר עם נזק שנגרם לשוכר בקשר עם חוקים ו/או כיסויים ו/או ביטוחים אלו או מהפרתם על-ידי השוכר.
• במספר מדינות באירופה חובה להצטייד במדבקה כדי לנסוע בכבישים מהירים, יש לברר מידע זה במעברי הגבול או בתחנות ההשכרה בחו"ל שם גם ניתן לעיתים לרכוש את המדבקה.
• במדינות רבות קיימים היטלים ותשלומים בגין נסיעה בכבישים מהירים, היטלי עומס במרכזי ערים ועוד – מומלץ לברר פרטים בנושא וכן אפשרויות תשלום טרם הנסיעה, באמצעות אתרי האינטרנט כמו גם אל מול חברת ההשכרה בחו"ל במועד לקיחת הרכב. 
• חברת Hertz הכריזה על רכבים ללא עישון במדינות רבות. העישון ברכבי Hertz במדינות אלה אסור. לקוח אשר יחזיר רכב אשר עישנו בו יחויב בהוצאות ניקוי הרכב ע"פ תעריף חברת ההשכרה המקומית. אנא הקפידו לא לעשן ברכב.
• יש להחזיר את הרכב לחברת ההשכרה במצב ניקיון סביר. החזרת רכב מלוכלך עלול לגרור קנס מטעם חברת ההשכרה בחו"ל שעשוי להגיע למאות יורו/דולר.
• במדינות רבות באירופה ניתן לקבל לחתימה חוזה שכירות באנגלית. אנא שאל בעת לקיחת הרכב.
• סמכות השיפוט המקומית בקשר לכל עניין הנוגע להסכם השכירות או נובע ממנה נתונה לביהמ"ש במקומה של חברת ההשכרה המקומית בחו"ל.
• ידוע ללקוח כי נתונים אודותיו, בין שנמסרו על ידו ובין ממקורות אחרים, יוחזקו כולם או חלקם במאגרי מידע ממוחשבים אשר בבעלותה של קשר ונמצאים אצלה ו/או אצל גופים קשורים העוסקים בצד הטכני הקשור בפעילות קשר ו/או בעיבוד נתונים ו/או גופים העוסקים בניהול עסקים עבור קשר,  וישמשו את החברה והגופים שבאחזקתה למטרות תפעול, אספקה ופיתוח של השירותים של קשר; שיפור שירות; גבייה וחיוב; קשרי לקוחות, דיוור ושירות לקוחות; שיווק; והכל ספציפית ללקוח ולקהל לקוחות קשר באופן כללי.

• תתכן שונות במחיר בין אתרי ההזמנה השונים של Hertz.


מדיניות ביטול עסקה:

• ניתן לבטל את ההזמנה תוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום  משלוח השובר ללקוח - לפי המאוחר ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני מועד תחילת ההשכרה. בכל הזמנה שתבוטל כאמור ייגבו / לא יוחזרו דמי טיפול בסך 11$ . מבלי לגרוע מן האמור לעיל:
• בהזמנה להשכרת רכב בהולנד - ניתן לבטל את ההזמנה תוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני מועד תחילת ההשכרה. בהזמנה שתבוטל 72 שעות קודם למועד תחילת ההשכרה, תיגבה חברת ההשכרה בחו"ל באמצעות פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח במועד ביצוע ההזמנה דמי ביטול בגין רכבים בקטגוריות P,M,S, בסך 125 יורו + מע"מ מקומי.
• בהזמנה להשכרת רכב בבלגיה - ניתן לבטל את ההזמנה תוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני מועד תחילת ההשכרה. בהזמנה שתבוטל 72 שעות קודם למועד תחילת ההשכרה, תיגבה חברת ההשכרה בחו"ל באמצעות פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח במועד ביצוע ההזמנה דמי ביטול בגין רכבים בקטגוריות K,J, בסך 125 יורו + מע"מ מקומי.

בקשות לביטול הזמנה יש להעביר לדואר אלקטרוני out@hertz.co.il ולצרף לבקשה מספר הזמנה או שובר ואת השם המלא של שוכר הרכב. יש לוודא טלפונית מול מרכז הזמנות שהבקשה התקבלה. 

התנאים או התוספות לתשלום בחו"ל עשויים להשתנות על ידי חברת ההשכרה המקומית מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
חברת "קשר רנט א קאר בע"מ" זכיינית Hertz בישראל אינה אחראית לכל מידע או פרטים שיינתנו ללקוח בחו"ל, לרבות ע"י זכייני חברת Hertz בחו"ל.

 

המידע דלעיל אינו בא במקום ואינו גורע מהתנאים הנקובים בשובר ההשכרה

 קשר רנט א קאר
טל': 03-6845999
טל': 03-5613239
Kesher Rent a Car
Tel:  +972-3-6845999
Fax: +972-3-5613239