תקנון מבצע


תקנון מבצע Hertz-אפריל 19


1. החל מיום 01/04/2019 ועד ליום 30/04/2019 קשר רנט א קאר בע"מ, ח.פ. 520039876 המשמשת כזכיינית של HERTZ בישראל ("החברה") תקיים מבצע במסגרתו יוכלו לקוחותיה ליהנות מהנחה של עד 40 דולר ארה"ב עבור השכרת הרכב בחו"ל וכן ליהנות משירותי גלישה ושיחות לארץ בעת שהייתם בחו"ל באמצעות כרטיס SIM שיסופק על ידי חברת סים טו גו פתרונות תקשורת סלולארית בע"מ, ח.פ. 514285089 ("הספק") ללא עלות / במחירים מוזלים. אין כפל מבצעים או הנחות.


2. המבצע יחול על הזמנות שתבוצענה בין המועדים 01/04/2019  ועד ליום 31/12/19 (להלן: "תקופת המבצע") להשכרת רכב ביעדים המפורטים בנספח א' לתקנון זה בלבד. החברה תהא רשאית לסיים את המבצע או לשנות את תקופת המבצע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.


3. ההשתתפות במבצע לרוכשי חבילת השכרת רכב ליעדים בחו"ל המפורטים בנספח א' לתקנון זה בתקופת המבצע בלבד.


4. תנאי המבצע:
הנחה של עד 40 דולר ארה"ב עבור השכרת רכב בחו"ל
לקוח אשר במהלך תקופת המבצע יבצע הזמנה מראש להשכרת רכב HERTZ בחו"ל, באמצעות מרכז ההזמנות של החברה (בטלפון שמספרו 3113*) או באמצעות אתר האינטרנט של החברה, להשכרות שמועד תחילתן (מועד איסוף הרכב מתחנת ההשכרה) אינו מאוחר מיום 31/12/19, ייהנה מהנחה של עד 40 דולר ארה"ב (ובשקלים לפי שער הדולר הידוע במועד התשלום בפועל) עבור השכרת הרכב. ההנחה תינתן במועד ההזמנה ובכפוף לפירעון תשלום מלוא ההזמנה במהלך תקופת המבצע.
הנחה בגובה של 40 דולר ארה"ב תינתן בגין הזמנות לתקופה של שבוע ויותר. על כמות ימים פחותה משבוע, תינתן הנחה של 5.71 דולר ליום. למען הסר ספק, גם אם תקופת ההשכרה תהיה ארוכה משבוע, ההנחה שתינתן לא תעלה על סך כולל של 40 דולר.
ההנחה תינתן ממחיר ההשכרה הקבוע במחירון "מגה הרץ" שבתוקף ביום ההזמנה. יובהר כי  המחיר על פי מחירון "מגה הרץ" הינו המחיר המוצע על ידי מרכז ההזמנות של החברה (לפני הנחות מועדון ו/או מבצעים והטבות). יצוין כי מחיר זה גבוה מהמחיר המפורט באתר האינטרנט של החברה (המעניק  כ –7% הנחה ופטור מדמי טיפול ע"ס 11$).
ההנחה היא על הזמנות באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות מרכז ההזמנות של החברה בלבד ואין החברה אחראית ו/או מכירה את מחירי ההשכרה המוצעים על ידי סניפים ו/או זכיינים אחרים של HERTZ.
אין כפל מבצעים, הנחות והטבות. ההנחה היא על המחיר המלא שמציע מרכז ההזמנות (לפני הנחות אינטרנט, מועדונים ומבצעים והטבות מכל מין וסוג שהוא).
שירותי גלישה ושיחות לארץ באמצעות כרטיס SIM של הספק
לקוח אשר במהלך תקופת המבצע יבצע הזמנה מראש להשכרת רכב HERTZ בחו"ל, באמצעות מרכז ההזמנות של החברה (בטלפון שמספרו 3113*) או באמצעות אתר האינטרנט, להשכרות שמועד תחילתן (מועד איסוף הרכב מתחנת ההשכרה) אינו מאוחר מיום 31/12/19, יוכל ליהנות משירותי גלישה של עד 3GB ו-100 דקות שיחה לארץ בעת שהייתו בחו"ל ללא כל עלות, למשך 10 ימים, וזאת באמצעות כרטיס SIM שיסופק על ידי הספק ישירות ללקוח. איסוף הכרטיס הינו עצמאי ויתבצע על ידי הלקוח באמצעות פניה לעמדה הייעודית של הספק הממוקמת בנתב"ג.
בעלות של 50 ₪ בלבד, יוכל הלקוח לשדרג את כרטיס ה-SIM כך שיאפשר למשך 10 ימים שירותי גלישה של עד 7GB ושיחות לארץ ללא הגבלה. שדרוג כאמור יוצע ללקוח על ידי הספק במעמד אספקת הכרטיס בעמדה הייעודית של הספק בנתב"ג כאמור.
באפשרות הלקוח לרכוש ישירות מהספק, באמצעות בקשה להעברת פרטיו על ידי החברה לספק, כרטיס המאפשר, למשך 10 ימים, שירותי גלישה של עד GB10 ושיחות לארץ ללא הגבלה, במחיר מוזל בסך של 129 ₪.
מובהר כי החברה אינה צד למתן השירותים הניתנים על ידי הספק וכי האחריות לשירותים כאמור הינה באחריותו הבלעדית של הספק.
המבצע יינתן במועד ההזמנה ובכפוף לפירעון תשלום מלוא ההזמנה במהלך תקופת המבצע.
יובהר כי ההנחה היא על הזמנות באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות מרכז ההזמנות של החברה בלבד ואין החברה אחראית ו/או מכירה את מחירי ההשכרה המוצעים על ידי סניפים ו/או זכיינים אחרים של HERTZ.
אין כפל מבצעים, הנחות והטבות.
מובהר כי ההנחה עבור השכרת הרכב אינה תלויה בהטבת מתן שירותי הגלישה והשיחות לארץ ולהיפך. באפשרות הלקוח לבחור האם ליהנות משתי ההטבות או רק מאחת מהן על פי בחירתו. 


5. לחברה מוקנית הזכות לשנות ו/או להפסיק את המבצע או חלקים ממנו בכל עת ובכל שלב בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של החברה, ללא צורך בנימוק ו/או בהודעה מוקדמת, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות במקרה בו יתברר כי חלה מניעה, תקלה, שיבוש או הפרעה מכל סוג שהוא לקיום המבצע או כי בוצעו זיוף או מרמה בקשר עם המבצע.


6. כל זכויות הקניין הרוחני במבצע הינם רכושה הבלעדי של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על כל תוכנה, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים במבצע.


7. לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון זה או הנובעים ממנו.


8. כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, אסונות טבע וכיו"ב, וכן אירועים שאינם תלויים בחברה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.


9. כל המעוניין יוכל לעיין בתקנון זה במשרדי החברה ברחוב הרוקמים 26, חולון, שיהיו פתוחים בימים א'- ה' מהשעה 09:00 ועד השעה 17:00 וביום ו' ובערבי חג מהשעה 09:00 ועד השעה 13:00 ובאתר האינטרנט www.hertz.co.il.


10. בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים, ההודעות והתכתובות מטעם החברה לבין הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.


11. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.


12. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.

 

 

 
נספח א' – יעדים המשתתפים במבצע
מובהר כי אפשרות השימוש בכרטיס ה-SIM נתמכת אך ורק במדינות המפורטות להלן:

 

A.
Aland Islands; Australia; Austria; Azores.
B.
Balearic Islands; Belgium; Brazil; Bulgaria.
C.
Canary Islands; Chile; Colombia; Costa Rica; Croatia; Cyprus; Czech Republic.
D.
Denmark.
E.
El Salvador; Estonia.
F.
Finland; France (Inc. Corsica, Mayotte & Reunion ); French Guiana.
G.
Germany; Gibraltar; Greece (Inc. Crete & Rhodes); Guadeloupe; Guatemala; Guernsey.
H.
Hong Kong; Hungary.
I.
Iceland; Indonesia; Ireland; Isle of Man; Israel; Italy (Inc. Sardinia & Sicily).
J.
Jersey
L.
Latvia; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg.
M.
Macau; Maderia; Malta; Marie-Galante; Martinique; Mayotte.
N.
Netherlands; New Zealand; Nicaragua; Norway.
P.
Panama; Peru; Poland; Portugal; Puerto Rico.
R.
Republic of Ireland; Reunion; Romania.
S.
Saint Barthélemy; Saint Martin; San Marino; Singapore; Slovakia; Slovenia; Spain; Sri Lanka; Sweden; Switzerland.
U.
United Kingdom; United States (Inc. Florida Keys); Uruguay; US Virgin Islands.
V.
Vatican City; Vietnam.