יצירת חשבון חדש

על מנת ליהנות מיתרונות השכרת רכב באמצעות אתר Hertz יש למלא את הפרטים המופיעים מטה.

 

 

פרטים אישיים

כתובת למשלוח דואר *חובה להזין רחוב ומספר בית או ת.ד*טלפונים- חובה להזין מספר טלפון אחד לפחות

פרטים אישיים שתמסור ישמשו את חברת קשר רנט א קאר בעמ וכן חברות בקבוצתה אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו. מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך. מידע מפורט על מדיניות הפרטיות שלנו נמצא כאן.

פרטייך ישמשו את חברת קשר רנט א קאר בעמ או מי מטעמה, לצורך משלוח פניות שיווקיות, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת כל עוד לא נתקבלה כל הודעה אחרת ממך בכתב. בכל עת תוכל להודיע לנו כי אינך מעוניין בקבלת תוכן שיווקי באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת הדואל: service@Hertz.co.il
לא תודה, איני מעוניין בפרסומות.

לא חלה חובה חוקית למסור את המידע, אך בלעדיו לא נוכל לספק לך שירות. מידע מפורט על מדיניות הפרטיות שלנו