מדיניות פרטיות

  
מדיניות הפרטיות של קשר רנט א קאר בע"מ (הרץ ישראל)

 
הפרטיות שלך
הפרטיות שלך: אנו בחברת  קשר רנט א – קאר בע"מ, המהווה חלק מקבוצת מאיר (הכוללת בין היתר את חברת "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ, קשר ליסינג בע"מ, ואופרייט ליס בע"מ) (להלן גם: "הרץ" או "הרץ ישראל") מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך.


המדיניות
מבארת את סוג המידע הנאסף אודותיך, כיצד אנו אוספים אותו, מה הם האמצעים בהם אנו
נוקטים כדי לשמור על המידע שלך בצורה מאובטחת ומהם השימושים שאנו עושים בו. אנו
מסבירים גם את האפשרויות העומדות בפניך בנוגע למידע האישי שלך .

צור עמנו קשר:  אנו מקווים שמדיניות זו תענה על שאלותיך לגבי האיסוף והשימוש שאנו עושים
במידע האישי שלך. אם אין הדבר כך, או אם יש לך שאלות נוספות, אנא צור עימנו קשר בטלפון 3113* או  בדוא"ל  service@Hertz.co.il.

כשאתה מבקש מאיתנו לספק שירותים, לרבות בעצם השימוש באתר, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי
שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.
 
היקף
מדיניות זו מכסה את המידע האישי שאנו אוספים אודותיך עבור עסקי השכרת הרכב והחכירה לרבות השכרות רכב בארץ ובחו"ל, הציוד שלנו, עסקי רכישת רכב יד שנייה  וכל מידע ככל שנוגע לשירותים אותם אנו מעניקים ("השירותים") . מדיניות זו אינה מטפלת במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, כמו מידע אנונימי מצרפי. אנו חופשיים להשתמש במידע לא אישי כרצוננו .
 
מי אנחנו
 -------------------------------------------------------
חברת "קשר רנט א קאר" נוסדה בשנת 1985 ומאז היא הזכיינית הישראלית של חברת  Hertz העולמית ומספקת שירותי השכרת רכב בארץ ובחו"ל.
החברה נמצאת בבעלות חברת "מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ", יבואנית רכבי וולוו והונדה, משאיות וציוד כבד אשר הינה קבוצת הרכב הגדולה בישראל .
חברות בנות: בבעלות קשר רנט א קאר חברת "אוטו סנטר" העוסקת במכירת רכב יד שניה וטרייד אין.
בנוסף מחזיקה החברה בחברת "קשר ליסינג פרטיים" המפעילה מערך שירותי ליסינג וב - 50% ממניות חברת "אופרייט ליס", המפעילה אף היא מערך שירות נרחב וכולל ללקוחותיה בתחום הליסינג התפעולי.
 
נושאים חוקיים
 -------------------------------------------------------
אנו פועלים בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ושואפים למלא אחר כל חוקי הפרטיות הנוהגים במדינות השונות והחלים על המידע האישי שאנו אוספים ובו אנו משתמשים.
 
שינויים
 -------------------------------------------------------
אנו רשאים לשנות מדיניות זו מעת לעת. אם כך נפעל, מדיניות הפרטיות המתוקנת תחול בעת שנפרסם אותה באתר האינטרנט שלנו. אנו נתקן את הודעת "עודכנה לאחרונה" בעמוד הראשון של מדיניות זו בכל פעם שנבצע שינוי .
אם שינוי כלשהו גורם לכך שמדיניות זו תגן במידה פחותה על המידע האישי שלך, היא לא תחול על מידע שאספנו אודותיך לפני שבוצע השינוי. החריג היחיד לכך יהיה אם הודענו לך על השינויים ונתנו לך הזדמנות להורות לנו לא להחילם על המידע האישי שלך .
 
איסוף
אנו נאסוף מידע אודותיך ממגוון *מקורות לצורך עסקינו. הדוגמאות שנספק כאן הן להבהרה ואינן מהוות רשימה מלאה של דרכי פעולתנו.
 
מה אנו אוספים
 -------------------------------------------------------
אנו אוספים מידע לו אנו זקוקים כדי לספק את השירותים שביקשת מאיתנו, ומידע זה עשוי לכלול :
• שם, כתובת ופרטי התקשרות, לרבות טלפון ודוא"ל;
• תאריך לידה, מספר דרכון, מספר תעודת זהות , מספר רישיון נהיגה ו מספר מועדון בהרץ ;
• פרטי המעסיק;
• פרטי טיסות ;
• מידע על כרטיס אשראי ;
• מידע על נוסע מתמיד ותוכניות הטבה אחרות לחברים ;
• השתייכות לחברות ואיגודים ;
• איסוף מסמכים הנדרשים מאיתנו לצורך הטבת מע"מ מכח החוק, כגון מידע על אשרות
כניסה לישראל וכו'
בהתאם לשירות המבוקש, לעיתים נבקש לקבל מידע נוסף אודותיך והנדרש להענקת השירות.
אנו רשאים לאסוף מידע אישי הנחשב למידע רגיש כגון מידע אודות מצב בריאותך. אם תבקש
מאיתנו להתחשב בנכות, או אם מתרחשת תאונה ועלינו לעבוד עם חברות ניהול ביטוח ותביעות
בהקשר לכל פציעה שאתה עלול לספוג, יתכן ויהיה עלינו לעבד מידע אודות מצב בריאותך .
אנא שים לב שאם אתה מעוניין לקבל מאיתנו שירות שבמסגרתו עליך לספק מידע רגיש, מידע כאמור יאסף, יעשה בו שימוש והוא יחשף לצורך השימושים התפעוליים שלנו. אנו לא נשתמש במידע רגיש אודותיך למטרות שיווקיות.
 
*מקורות
 -------------------------------------------------------
אנו אוספים ממך מידע אישי בעת ביצוע הזמנה של אחד השירותים, לרבות מידע שאתה מספק :
• בזמן השיחה עם מרכז ההזמנות שלנו ;
• באתרי האינטרנט שלנו ;
• במקום ההשכרה; וגם
• כשאתה מצטרף לתוכניות החברות, כמו מועדון Diamond
אנו גם אוספים מידע אישי אודותיך ממגוון מקורות אחרים, לרבות :
• הזמנות שביצעת באמצעות חברות קשורות , סוכני נסיעות או מתווכים ;
• עסקאות שבצעת איתנו ועם חברות קשורות , לרבות הבחירות שביצעת, חיובים שהוטלו
עליך וכל המקרים או התאונות שהתרחשו; וגם
• חברות אחרות עימן יש לנו יחסים עסקיים, כמו חברות בבעלות הרץ ושותפינו העסקיים.
 
שימוש במידע והעברתו לגורמים נוספים
 
אנו עובדים עם חברות קשורות ברחבי העולם על מנת לתת לך את השירות המבוקש על ידך (כגון חברת הרץ העולמית, זכייניה וספקים שונים). חברות אלו הינן חברות עצמאיות אשר אינן נמצאות בבעלותנו או תחת שליטתנו ועל כן מדיניות זו אינה חלה עליהן. יחד עם זאת, על מנת שתקבל שירות מיטבי אנו זקוקים להעברת המידע האישי שאספנו ממך לגורמים אלו, כולל העברת המידע לחו"ל כאשר יש צורך בדבר .
על כן ולשם אספקת השירותים ייאסף מידע אישי אודותיך והוא יועבר לגורמים אחרים, כולל מחוץ לישראל, כל עוד הדבר נחוץ לשם השירות אותו ביקשת ולאור המטרות המפורטות במסמך זה .
לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע האישי אודותיך אולם אי מסירתו תמנע מאתנו לספק לך שירותים מסוימים.
כאשר מועבר מידע כאמור לגורמים אחרים לצורך מתן שירות על ידם, יחולו על ההעברה חוקי הפרטיות במדינת היעד, ומדיניות הפרטיות של מקבל המידע, ולא יחולו הכללים המנויים במדיניות זו.

אתרי אינטרנט
 -------------------------------------------------------
אתרי האינטרנט שלנו
אנו משתמשים בטכנולוגיות מסוימות באתרי האינטרנט שלנו כדי לאסוף מידע אודות ביקורך באתר, כדלקמן :
 
קוקיות (Cookies)
"קוקיס" הינה מערכת נתונים הנשלחים למחשבך משרת האינטרנט שלנו כדי לאפשר לשרת לזהות את המחשב שלך.
 
קוקיס עוזרות לנו לשפר את איכות ביקוריך באתרי האינטרנט שלנו על ידי הפיכת תהליך ההזמנה למהיר יותר ונטול תקלות. המידע שהן מספקות עוזר לנו לפתח תוכן ומאפיינים שאנו סבורים כי יועילו לך .
 
אנו משתמשים בקוקיס כדי :
• לעקוב אחר הדרך בה אתה משתמש באתרי האינטרנט שלנו במהלך ביקור מסוים, לזכור את הנתונים שאתה מספק ואת הבחירות שאתה מבצע לאורך התקדמותך מעמוד לעמוד (להלן  ("Session Cookies"
• לזהות אותך בביקורך הבא  (להלן( "Persistent Cookies":
 

 

• אנחנו משתמשים בקוקיות של צדדים שלישיים כגון Google Analytics ו-Facebook. מידע נוסף על שימוש בקוקיות אלו ועל האפשרות לנהל אותן ניתן למצוא בכתובות www.google.com/policies/privacy/partners/ ו-https://www.facebook.com/policies/cookies, בהתאמה.

 
עוד על קוקיס...
 
על ידי התאמת הדפדפן שלך או התקנת תוכנה מסוימת באפשרותך להגביל את השימוש שאנו עושים בקוקיס. אם כך תפעל, עליך להיות מודע לדברים הבאים :
• אם אתה מגביל את השימוש שאנו עושים ב - session cookies ,לא תוכל להשתמש באתרי האינטרנט שלנו או במאפיינים מסוימים של הודעות הדוא"ל שלנו. עליך להיות מודע לכך ש - cookies session נמחקות בד"כ או שאינן זמינות לנו ברגע שאתה סוגר את הדפדפן.
• אם תגביל את השימוש שאנו עושים ב - persistent cookies ,תוכל עדיין ליהנות מפעולה מלאה של אתרי האינטרנט ומהודעות הדוא"ל שלנו אך תיאלץ להכניס נתונים מסוימים בכל פעם מחדש בתחילתו של ביקור חדש באתר האינטרנט. למרות ש – persistent cookies  לא תמחקנה באופן אוטומטי וזמינותן לא תיפגע בעת סגירת הדפדפן, הן "יפוגו" באופן טיפוסי לאחר מספר שנים.
 
אם עדיין אינך בטוח לגבי קוקיס, אנא שים לב לכך שהנתונים המרכיבים את הקוקיס שלנו יהיו בד" כ חסרי משמעות לכל אחד אחר. בנוסף, קוקיס אינם מסוגלים לשחזר נתונים מהכונן הקשיח של מחשבך או להעביר וירוסי מחשב.
 
תגי פיקסל (Pixel tags)
בנוסף, אנו רשאים להשתמש ב"תגי פיקסל"  או בטכנולוגיות דומות המאפשרות לנו לעקוב אחר פעולותיך כמשתמש באתרי האינטרנט שלנו או כמקבל של הודעות הדוא"ל שלנו .
תגי פיקסל משמשים לאיסוף מידע אנונימי כדי לסייע לנו לקבוע את היעדים הפופולריים, מחירי שכירות ממוצעים, שערי המרה וציטוט, הקלקות ומידע אחר לצורך שיפור השירות שלנו. אנו משתמשים בהן גם בכדי לזהות אילו פרסומות מקוונות או דוא"ל הביאו את הלקוח לאתר האינטרנט שלנו.
 
אתרי אינטרנט של חברות אחרות אתרי האינטרנט והודעות הדוא"ל שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי חברות אחרות. עליך להיות מודע לכך שעל האיסוף והשימוש במידע שאתה מספק באתרים
אלה תחול מדיניות הפרטיות של החברה המספקת את אתר האינטרנט ולא המדיניות שלנו.
 
שמירה
אנו פועלים לשמירת המידע האישי אודותיך בצורה מאובטחת באופן שישמור אותו מדויק, עדכני ומלא, ככל שנחוץ למטרות שלשמן אנו משתמשים בו.
 
אחסון
 -------------------------------------------------------
בד"כ נשמור מידע אישי אודות הלקוחות שלנו כל עוד אנו מאמינים שהוא דרוש למטרות עבורן הוא נאסף או כל עוד הדבר נדרש בהתאם לדין החל .
בסיסי המידע המרכזיים שלנו לאחסון המידע האישי שאנו אוספים ממוקמים בשרתי החברה בישראל . יחד עם זאת נעביר מידע לחו"ל לשותפינו העסקיים ולספקי שירות שונים במדינות היעד ובמדינות אחרות בהן ספקינו מעבדים את המידע אודותיך על מנת לספק לך שירות. העברת מידע כאמור תיעשה בהתאם להוראות הדין.
 
 
אבטחה
 -------------------------------------------------------
אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים, לרבות אמצעי אבטחה פיזיים, פרוצדורליים ואלקטרוניים ראויים לצורך הגנה על המידע האישי שלך, לרבות :
• הגבלת הגישה של עובדינו למידע אישי ;
• אכיפת מדיניות ותהליכים כלפי עובדינו במהלך עבודתם עם מידע אישי; וגם
• שימוש בטכנולוגיות המתוכננות לשמירה על מידע במהלך שידורו, לרבות הצפנת SSL1
למידע שאתה מספק באתרי האינטרנט שלנו.
אם יש לך סיבה לחשוב שאחד החשבונות שלך אצלנו אינו מאובטח עוד, עליך ליצור עמנו קשר באופן מידי על פי ההוראות המצוינות בסוף מדיניות זו.
החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
על מנת להגביר את השימוש המאובטח במידע, גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו' ).
אבטחת תקשורת
אנו משתדלים לאזן בין אבטחת המידע שלך ובין נוחותך. כתוצאה מכך, אנו עשויים לעיתים להשתמש בשיטת תקשורת בטוחה פחות מהחלופה הנוחה פחות .
לדוגמה, אנו נשלח לך דוא"ל באופן לא מוצפן (כלומר קריא באופן מידי) היות ורבים מלקוחותינו אינם יכולים לגשת לדוא"ל מוצפן (כלומר מקודד). משמעות הדבר היא שהדוא"ל שלנו, אם נותב באופן מוטעה או יורט, ניתן לקריאה בקלות רבה יותר מאשר דוא"ל מוצפן. כיוון שכך, אנא המנע מלכלול מידע סודי, כגון מספר מועדון הלקוחות שלך או כרטיס האשראי שלך בדברי הדוא"ל שאתה שולח אלינו .
כדי להשתמש בדרך מאובטחת יותר לתקשורת עמנו באמצעות האינטרנט, אנא פנה אלינו באמצעות אחד מפרטי הקשר המופיעים מטה.
עוד על הצפנת SSL
"SSL"משמעותו הצפנת שכבת שקעים מאובטחים (Secure Sockets Layer encryption). אנו משתמשים בהגנה זו עבור המידע שאתה מוסר לנו באתרי האינטרנט שלנו. הצפנת SSL באה להבטיח שאכן אתה הוא זה ששולח את
המידע להרץ וכי אף אחד אחר אינו מסוגל לקרוא או לשבש אותו במהלך השידור. כשאתה מתבקש לספק לנו את
המידע האישי שלך באתרי האינטרנט שלנו, תוכל לראות שכתובת ה - "http "של האתר שלנו משתנה ל - "https".
התוספת של "s "מציינת כי האתר מאובטח לצורך העברת נתונים. תוכל גם לראות על המסך סמל של מנעול סגור
המציין גם הוא שהאתר מאובטח.
 
גישה
-------------------------------------------------------
באפשרותך לגשת ולעיין במידע האישי שלך ( ללא עלות)  ולתקן טעויות עובדתיות באופן הבא :
• אם הינך חבר באחת מתוכנית החברות של הרץ ישראל או הרץ העולמית, באפשרותך לעדכן את פרופיל החבר שלך בחלק המוקדש למועדון באתר האינטרנט של הרץ ישראל www.hertz.co.il  או של הרץ  העולמית www.hertz.com .
• אם אינך חבר בתוכנית החברות של הרץ, או שעניינך רחב יותר מנתוני החברות שלך, עלייך לפנות בכתב לכתובת הדוא"ל המופיעה מטה, תוך ציון מספר טלפון לחזרה. במקרה כזה, נציגי השירות שלנו יצרו איתך קשר, יבקשו ממך פרטים נוספים כדי לזהות אותך, וינחו אותך כיצד לפעול.
אם ברצונך שנמחק חלק מנתוניך האישיים, אנא צור עמנו קשר באמצעות אחד מפרטי הקשר המופיעים מטה.
כדי להגן על פרטיותך ועל אבטחת המידע האישי שלך, אנו ננקוט במספר צעדים לאימות זהותך לפני שתקבל גישה או תבצע תיקונים במידע שאנו שומרים אודותיך.
 
שימושים

המידע שתמסור יועבר בין חברות הקבוצה. אם ברצונך לבקש כי העברה כאמור לא תתבצע, תוכל לפנות בכל עת ל - srv.contacts@HERTZ.CO.IL
אנו נשתמש במידע לצרכי אספקת השירותים, תפעולם, שיפורם וכן לצרכים שיווקים. בין השאר, נשתמש במידע לצרכים אלה:
שימושים תפעוליים
 -------------------------------------------------------
שימושים תפעוליים הם למשל-:
 
מתן שירותים
על מנת לספק לך שירותים אנו נשתמש במידע האישי שלך ולעיתים נעבירו לחברות קשורות ולספקים שלנו בארץ ובחו"ל, לרבות כדי :
• לבצע את הזמנת השכירות שלך ;
• לעבד את עסקאות השכירות שלך ;
• לספק לך שירותי השכרה מורחבים, הכוללים הטבות של מועדוני הלקוחות שלנו
ושירותים דומים ;
• לספק לך שירות לקוחות ;
• לחייב ולגבות את הסכומים המגיעים לנו עבור השכירויות שלך;
• לצורך הסבת דוחות ;
• לצרכי דיוור ;
• לצרכי שיווק ושימור קשרי לקוחות;
• לצרכי מחקר שביעות רצון לקוחות וחקר שוק על מנת לסייע לנו בשיפור השירותים.
 
חשיפה לחברות שאתה משתמש בשירותיהן בקשר עם השירותים שלנו אנו גם נשתף את המידע שלך עם חברות אשר יספקו לך שירותים שונים בקשר עם השירותים של הקבוצה, לרבות :
• ספק כרטיס האשראי שלך וחברות אחרות המעבדות את חיוביך ;
• כל חברה או ארגון המשלם את תשלומי השכירות שלך ;
• כל מתווך בו אתה משתמש, כגון סוכנות נסיעות או מתווך, בהקשר לכל היבט של
ההשכרה שלך; וגם
• כל מפעיל של תוכנית חברות לה אתה זכאי לצורך השכרה אצלנו, כמו תוכנית הנוסע המתמיד.
 
שימושים לצרכי הגנה ושימושים חוקיים
אנו רשאים להשתמש ולחשוף את המידע האישי שלך כפי שאנו רואים לנכון, במסגרת הדין החל, כדי להגן על עסקינו. לדוגמה, אנו רשאים לחלוק את המידע האישי שלך עם ארגונים לאכיפת הסכם השירות והשבת כל הכספים המגיעים לנו, כמו סוכנויות לגביית חובות או חברות אשר עוסקות בהסבת דוחות.
 
בנוסף, אנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך מסיבות חוקיות, לרבות :
• שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת חוק, לצורך זיהוי אנשים שעשויים להיות מעורבים
בפעילויות בלתי חוקיות.
• תגובה לגופים ממשלתיים ומנהליים בהקשר לחיובים העולים במהלך ההשכרה, כמו
קנסות חניה או תנועה וחיובי אגרות; וגם
• כדי לציית לדין החל.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות ממך אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות הדין או לקיים הליך משפטי; (2) להגן על זכויותיה של החברה; (3) לאכוף את תנאי
השימוש באתר; (4) לפעול כדי להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים; (5) להגן עליך, במקרי חירום.
 
חשיפה לסוכנים שלנו
אנו רשאים להשתמש בחברות אחרות כסוכנינו כדי לפעול מטעמנו ולעזור לנו בניהול עסקינו וביצוע שירותים עבורנו בפיקוחנו. שירותים אלה יכולים לכלול אירוח אתרי אינטרנט מסוימים או בסיסי מידע, הרצת מבצעים עבורנו, שליחת תקשורות שיווק, ביצוע ניתוח מידע וניהול סקרי שביעות רצון לקוחות או מחקר אחר. אנו נדרוש מסוכנינו לשמור על סטנדרטים ראויים של אבטחה כדי להגן על המידע האישי שלך ולהשתמש במידע רק לצרכים שאנו נקבע.
 
חשיפה לעסקאות תאגידיות
אנו רשאים לחשוף את המידע האישי שלך לחברות אחרות בהקשר למכירה, מיזוג או העברה של אחד מעסקינו כדי לאפשר לחברה האחרת להחליט האם להמשיך בעסקה. אם העסקה מושלמת, החברה תידרש לשמור על ההוראות הרלוונטיות של מדיניות זו ביחס למידע שנאסף אודותיך.
 
שימושים שיווקיים
 -------------------------------------------------------
נשמור את המידע האישי שלך ונשתמש בו כדי לפתח תוכניות שיווק ממוקדות והצעות שירות שאנו מאמינים שיועילו לך. על כן פרטיך ישמשו את חברות הקבוצה, ככל שנתת הסכמתך לכך במקרים המתאימים במהלך הרשמה לאתר או בכל דרך אחרת, לצורך משלוח דברי שיווק, פרסום, הצעות לשירותים, שיתוף במבצעים, מתן הטבות, מסירת הודעות שונות, עריכת סקרים וכו', וזאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות דואר אלקטרוני, הודעת SMS , מערכת חיוג אוטומטי, פקסימיליה או דואר רגיל. בכל עת תוכל להודיע לנו כי אינך מעוניין בקבלת תוכן שיווקי באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת הדוא"ל srv.contacts@HERTZ.CO.IL
גם לאחר בקשת ההסרה ייתכן שישלחו אליך דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין גם ללא הסכמתך.
חברי תוכניות הרץ
 -------------------------------------------------------
Gold Plus Rewards
אם הנך חבר במועדון Rewards Plus Gold של הרץ העולמית, או תוכנית דומה, ביצעת בחירות שיווקיות בעת שנרשמת. בחירות אלה מתועדות כעת בפרופיל שלך באתר האינטרנט של הרץ העולמית. באפשרותך לבחון ולתקן את בחירותיך באמצעות גישה לפרופיל שלך בחלק המוקדש למועדון Rewards Plus Gold באתר האינטרנט של חברת הרץ העולמית www.hertz.com  (אז יחולו כללי חברת הרץ העולמית ולא הכללים לפי מדיניות זו).
 
מועדון Diamond
אם הנך חבר במועדון Diamondיחולו כללי התקנון המופיעים באתר האינטרנט של הרץ ישראל.
 
לא חברים
אם אינך חבר באחת התוכניות שלנו , תוכל להרשם ל מועדון Rewards Plus Gold באתר של חברת הרץ העולמית www.hertz.com )) אז יחולו כללי חברת הרץ העולמית ולא הכללים לפי מדיניות זו ולמועדון Diamond באמצעות האתר האינטרנט של הרץ ישראל (www.hertz.co.il) .
 
נקודות נוספות
• אם אתה בוחר שלא לקבל תכתובות שיווקיות, אנו נבצע תמיד את הבחירה האחרונה שלך. למרות שאנו שואפים לעבד את בחירותיך באופן מיידי, אתה עשוי עדיין לקבל תקשורת שיווקיות שנשלחה לפני שקיבלנו את בקשתך לבטל את הרישום ;
• במידה ופרטי ההתקשרות שלך משתנים, אנא עדכן את הפרופיל האישי שלך באתר המועדון . אנו נמשיך לשלוח אליך תכתובות לכתובת האחרונה שנמסרה לנו על ידך .
צור קשר
אנו מקווים כי מדיניות זו עונה על שאלותיך לגבי האיסוף והשימוש שלנו במידע האישי שלך. אם יש לך שאלות נוספות או אם הינך מעוניין ליצור עמנו קשר למטרה מסוימת, אנא פנה אלינו באחד מאמצעי ההתקשרות הבאים :
 

קשר רנט א קאר
הרוקמים 26 חולון
 טל': 3113* או 036841000  דוא"ל service@Hertz.co.il