שרותי דרך פרימיום

לקוח שרכש כיסוי דרך פרימיום, יהנה מהכיסויים הבאים:
1. המצאת מפתח שאבד / ננעל ברכב לרבות גרירת הרכב במקרה הצורך (וזאת מבלי לגרוע מחובת הלקוח בתשלום לקשר בגין שכפול המפתח ו/או קידודו).

2. שירות של החלפת צמיג לצמיג הרזרבי במקרה של תקר (וזאת מבלי לגרוע מאחריות הלקוח לתיקון הצמיג התקול).

3. אספקת דלק לרכב שנתקע ללא דלק (5 ליטר). 

 

למידע נוסף, אנא פנו למרכז ההזמנות בישראל בטלפון 3113*.


נסיעה טובה ובטוחה!