מידע על הגבלת ק"מ בהשכרת רכב בישראל

 

השכרות בנות 1-12 ימים מוגבלות ל 250 ק"מ ביום.

השכרות מעל 12 ימים ועד תום ההשכרה - מוגבלות ל 3,000 ק"מ.

השכרות חודשיות מוגבלות ל 3,000 ק"מ בחודש.

מחיר ק"מ עודף תלוי בסוג הרכב ובמחירון הנקוב.

 

עלות ק"מ נוסף :

 

 קבוצת רכב  שקל כולל מע"מ
A ₪ 1.58
C ₪ 2.04
L ₪  1.58
L1 ₪ 2.04
E ₪ 2.04
F ₪ 2.04
H ₪ 2.04
S3 ₪ 2.04
X ₪ 2.04
X1 ₪ 2.04
I ₪ 2.04
S ₪ 2.04
S1 ₪ 2.04
P ₪ 2.49
Q ₪ 2.49
Q3 ₪ 2.49
W ₪ 2.49
W1 ₪ 7.70
R ₪ 7.70
RN ₪ 2.04
R3 ₪ 7.70
Y ₪ 7.92
R6 ₪ 7.92
R1 ₪ 7.70
R2 ₪ 7.70
W4 ₪ 7.92
R7 ₪ 7.92
Y6 ₪ 7.92
K ₪ 2.04
K1 ₪ 2.04
M ₪ 2.49
V ₪ 2.49
U ₪ 2.49
U1 ₪ 2.49
T ₪ 2.49
RT ₪ 2.49
RR ₪ 2.49
T1 ₪ 2.49
T2 ₪ 2.49
Z ₪ 2.49
Z1 ₪ 2.49