מידע על הגבלת ק"מ בהשכרת רכב בישראל

השכרות בנות 1-2 ימים מוגבלות ל 250 ק"מ ביום.
השכרות מעל 3 ימים ועד 21 יום – ללא הגבלת ק"מ.
השכרות חודשיות מוגבלות ל 4,000 ק"מ בחודש.

מחיר ק"מ עודף תלוי בסוג הרכב ובמחירון הנקוב.
למידע נוסף, אנא פנו למרכז ההזמנות בישראל בטלפון 3113*.


נסיעה טובה ובטוחה!